01 September 2008

Tentang Blog Ini

Bertahun-tahun memeluk agama Islam tidak serta-merta menjadikan seseorang mengerti tentang Islam. Apalagi bila orang itu tidak memiliki niat untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam. Rendahnya pemahaman terhadap Islam ini yang kerap kali tidak bisa menjadikan Islam sebagai rahmat bagi para pemeluknya. Rendahnya pemahaman ini bahkan dapat menjadikan Islam sebagai beban di mata para pemeluknya.

Blog ini dibuat dengan tujuan memahami Islam. Blog ini berisi aspirasi dan opini seorang awam yang berusaha semaksimal mungkin untuk memahami Islam melalui penalaran yang logis. Blog ini berisi persepsi seorang awam tersebut terhadap berbagai hal yang terkait dengan Islam. Blog ini merupakan catatan perjalanan seorang awam dalam usahanya menggali lebih jauh tentang Islam.

PERHATIAN
Jangan pernah menjadikan blog ini sebagai sumber referensi kecuali bila blog ini mencantumkan rujukan yang jelas. Walaupun demikian tetap disarankan bagi pembaca blog ini untuk mencari rujukan lebih lanjut.